Precheza a.s., Přerov - odstředivka ZS

Provedení stavební části stavby 7. Odstředivka ZS