O firmě

Naše firma má ve svém čele zkušené techniky a zaměstnává odpovědné zedníky a řemeslníky odvádějící kvalitní profesní práci. Majitel a všichni její zaměstnanci mají dlouholetou praxi v oboru stavebnictví. Klademe důraz na kvalitu a odbornost prací, kompletnost a rychlost dodávek, dodržení smluvních termínů ukončení stavebních prací a předání stavby objednateli. Pružně reagujeme a řešíme požadavky investorů a případné změny projektů. Jen tyto atributy nám umožňují prosadit se na trhu ve velké konkurenci dodavatelů stavebních prací.

Firma zavedla a udržuje systém managementu jakosti podle ČSN EN ISO 9001 v oboru pozemní a inženýrské stavitelství.

 

Firma disponuje v současné době: stavební technik 3
  zedník 12
  stavební dělník 4
  řidič 2

 

Tato skutečnost spolu s  vytvořeným komplexním systémem subdodavatelů jednotlivých prací a řemesel zaručuje dodržení dohodnutých termínů ukončení staveb i kvalitu provedených prací a tím i celého díla.

Firma vlastní veškerou potřebnou stavební mechanizaci včetně vlastní nákladní dopravy.

V rámci dotačního programu "ZELENÁ ÚSPORÁM" zajišťuje naše firma veškerou potřebnou dokumentaci k vyřízení dotací, jako je odborná studie, projektová dokumentace, odborný posudek objektu.