Precheza a.s., Přerov - budova 4. hydrolyzačního reaktoru

Úpravy železobetonových konstrukcí uvnitř budovy 4.hydrolyzačního reaktoru a zásobovacích nádrží.